Триває призов офіцерів запасу

 Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року №1153, наказу Міністерства  оборони України від 30.05.2017 року №300 в районі проводиться призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Призиваються до строкової військової служби офіцери запасу:

- за віком – до 43 років;

- особи, які не проходили військової служби;

- особи, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

- які мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра;

- яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу та перебувають на загальному військовому обліку.

Пільги та гарантії, які застосовуються до військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу:

- не братимуть участь у бойових діях районів проведення АТО;

- зберігається попереднє місце роботи;

- зберігається та виплачується на час проходження служби середньомісячна заробітна плата;

- під час проходження строкової служби отримуватимуть грошове забезпечення залежно від займаної посади осіб офіцерського складу.

Офіцерам запасу віком до 43 років необхідно з’явитися до 21 червня 2017 року в зручний для Вас час до Коростишівського об’єднаного міського військового  комісаріату для уточнення облікових даних та 21 червня 2017року на 09.00годину для проходження медичного огляду за адресою м.Коростишів, вул.Семінарська, 20, тел.5-29-06, 0971370434, 0631393874.